top of page

Books > 'Bagina' - S. V. Ranganna Felicitation Volume

bagina - s. v. ranganna felicitation volume

S_edited.jpg

Book Details:

 

First Print - Jan 26, 1954

Published by Ra. Na. Habbu - Usha Press, Old Post Office Road, Mysore. 

 

Pages: 366

Edited by: K. V. Subbanna, H. M. Nayak

Original Price: 6.00/-

Contributing Authors to 'Bagina' - S. V. Ranganna Felicitation Volume:

 1. V. L. D'Souza

 2. C. D. Govinda Rao

 3. M. N. Parthasarathy

 4. H. K. Raja Rao

 5. S. V. Parameshwara Bhatta

 6. N. Balasubramanya

 7. G. S. Shivarudrappa

 8. S. Ratnamma

 9. G. B. Kollurrayya

 10. N. S. Saraswathi

 11. D. J. Javeregowda

 12. T. S. Shama Rao

 13. S. V. Araga

 14. K. V. Puttappa (Kuvempu)

 15. H. M. Shankaranarayan Rao

 16. K. L. Gopalakrishna

 17. O. K. Nambiyar

 18. S. Srikanta Sastri

 19. B. R. Gopal

 20. S. Balamba

 21. M. Yamunacharya

 22. U. K. Subbarayachar

 23. M. Seshadri

 24. M. V. Krishna Rao

 25. D. S. Achyuta Rao

 26. B. Kuppuswami

 27. Marulasidda

 28. D. L. Narasimhachar

 29. K. Subbaramappa

 30. S. Panchakshari

 31. N. Anantarangachar

 32. H. L. Hariyappa

 33. H. M. Nayak

 34. K. V. Subbanna

 35. G. Hanumantha Rao

 36. K. V. Raghavachar

CONTENTS LIST

read the complete book below

'Bagina' - S. V. Ranganna Felicitation Volume.JPEG

'Bagina' - S. V. Ranganna Felicitation Volume

bottom of page